ENBOTIC

KONTAKT

Napisz do nas

Dane

ENBOTIC Sp. z o.o.

Adres: Rozwojowa 9, 33-100 Tarnów

Email: biuro@enbotic.pl

Telefon: +48 14 621 07 20

NIP: 993-067-81-49

REGON: 386945922

KRS: 0000858189

Kapitał zakładowy: 250.000,00 PLN

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego